جوایز و افتخارات

ثمره  همت  و  پشتکار  خانواده  " گروه  صنعتی  طلوع  پیام  ایرانیان " ،  کسب  افتخارات  متعدد  در  مسیر  پر  فراز  و  نشیبی  که  پیموده  ایم  بوده  است .  

این  افتخارات  به  دنبال  رضایت  و  اطمینان  مشتریان  به  دست  آمده  اند  و  ما  مجدانه  مسیری  که  آغاز  کرده  ایم  را  ادامه  خواهیم  داد .

 

صادر  کننده  نمونه  کشور  در  سالهای  1382 ، 1383 ، 1384 ، 1387 ، 1388 ، 1389 .

صادر  کننده  برتر  کشور  در  سال  1390 .

واحد  نمونه  صنعتی  کشور  در  سالهای  1388 ، 1393 ، 1395 .

کسب  نشان  و  تندیس  امین  الضرب  در  سال  1395 .

پیشکسوت  صنعتی  کشور  در  سال  1395 .