راهنمای انتخاب سایز کفش

برای انتخاب راحت تر و سریع تر سایز مناسب برای خرید کفش٬ از راهنمای جامع پاما استفاده کنید.

راهنمای انتخاب سایز کفش

پاما٬ بزرگترین فروشگاه کفش ایران

راهنما انتخاب کفش

برای اندازه گیری پای خود به خط کش ، کاغذ سفید و یک مداد نیاز دارید .

کاغذ را روی زمین گذاشته و چسبیده به یک دیوار قرار دهید . پای خود را روی کاغذ بگذارید به نحوی که پاشنه پایتان با دیوار مماس باشد .

بلند ترین قسمت انگشتان پای خود را روی کاغذ علامت بزنید . این فرایند را با پای دیگر خود نیز تکرار کنید . ممکن است طول پاهایتان متفاوت باشد .

با توجه به اندازه پای بزرگتر ، اندازه کفش مورد نیاز خود را از جدول زیر انتخاب کنید .

 • طول پا (mm)

  سایز کفش

 • 123

  20

 • 130

  21

 • 137

  22

 • 143

  23

 • 150

  24

 • 157

  25

 • 163

  26

 • 170

  27

 • 177

  28

 • 183

  29

 • 190

  30

 • 197

  31

 • 203

  302

 • 210

  33

 • 217

  34

 • 223

  35

 • 230

  36

 • 237

  37

 • 243

  38

 • 250

  39

 • 257

  40

 • 263

  41

 • 270

  42

 • 277

  43

 • 283

  44

 • 290

  45

 • 297

  46

 • 303

  47

 • 310

  48

 • 317

  49