راهنمای انتخاب اندازه

 

1 )  برای  اندازه  گیری  پای  خود  به  خط  کش ، کاغذ  سفید  و  یک  مداد  نیاز  دارید .

 

2 )  کاغذ  را  روی  زمین  گذاشته  و  چسبیده  به  یک  دیوار  قرار  دهید . پای  خود  را  روی  کاغذ  بگذارید  به  نحوی  که  پاشنه  پایتان  با  دیوار  مماس  باشد . 

  

3 )  بلند  ترین  قسمت  انگشتان  پای  خود  را  روی  کاغذ  علامت  بزنید . این  فرایند  را  با  پای  دیگر  خود  نیز  تکرار  کنید . ممکن  است  طول  پاهایتان  متفاوت  باشد .

 

4 )  با  توجه  به  اندازه  پای  بزرگتر ، اندازه  کفش  مورد  نیاز  خود  را  از  جدول  زیر  انتخاب  کنید .

 

طول پا (mm)

123

130

137

143

150

157

163

170

177

اندازه کفش

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

طول پا (mm)

183

190

197

203

210

217

223

230

237

اندازه کفش

29

30

31

32

33

34

35

36

37

 

طول پا (mm)

243

250

257

263

270

277

283

290

297

اندازه کفش

38

39

40

41

42

43

44

45

46