راهنمای انتخاب سایز

راهنمای انتخاب سایز کفش:

1 )
  برای  اندازه  گیری  پای  خود  به  خط  کش ، کاغذ  سفید  و  یک  مداد  نیاز  دارید .

https://pama.shop/Content/Images/uploaded/v.jpg

 

2 )  کاغذ  را  روی  زمین  گذاشته  و  چسبیده  به  یک  دیوار  قرار  دهید . پای  خود  را  روی  کاغذ  بگذارید  به  نحوی  که  پاشنه  پایتان  با  دیوار  مماس  باشد . 

https://pama.shop/Content/Images/uploaded/bb.jpg

  

3 )  بلند  ترین  قسمت  انگشتان  پای  خود  را  روی  کاغذ  علامت  بزنید . این  فرایند  را  با  پای  دیگر  خود  نیز  تکرار  کنید . ممکن  است  طول  پاهایتان  متفاوت  باشد .

 

4 )  با  توجه  به  اندازه  پای  بزرگتر ، اندازه  کفش  مورد  نیاز  خود  را  از  جدول  زیر  انتخاب  کنید .

https://pama.shop/Content/Images/uploaded/dfghdfghdfgh.jpg

 

طول پا (mm) 123 130 137 143 150 157 163 170 177 183
سایز کفش 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 

 

طول پا (mm) 190 197 203 210 217 223 230 237 243 250
سایز کفش 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

 

 

طول پا (mm) 257 263 270 277 283 290 297 303 310 317
سایز کفش 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49