تماس با ما

شماره  تلفن  مدیریت  فروشگاهی :  1 2    2 6    5 2    8 8   -   1 2 0

آدرس  کارخانه  :  کیلومتر  20  جاده  قدیم  تهران  قم  ،  60  متری  حسین  آباد  ،  خیابان  صنعت  8

آدرس  ایمیل  :   info@pama.shop

*
*
*